آخرین قیمت جهانی فلزات در بورس لندن ( LME )


روی

فروش فلزات پایه | خرید فلزات پایه | فروشنده فلزات پایه | خریدار فلزات پایه

£ 10.496

آلومینیوم

فروش فلزات پایه | خرید فلزات پایه | فروشنده فلزات پایه | خریدار فلزات پایه

£ 15.057

نیکل

فروش فلزات پایه | خرید فلزات پایه | فروشنده فلزات پایه | خریدار فلزات پایه

£ 1.514

سرب

فروش فلزات پایه | خرید فلزات پایه | فروشنده فلزات پایه | خریدار فلزات پایه

£ 18.658

قلع

فروش فلزات پایه | خرید فلزات پایه | فروشنده فلزات پایه | خریدار فلزات پایه

£ 1.183

طلا

فروش فلزات پایه | خرید فلزات پایه | فروشنده فلزات پایه | خریدار فلزات پایه

£ 1514.352

نقره

فروش فلزات پایه | خرید فلزات پایه | فروشنده فلزات پایه | خریدار فلزات پایه

£ 17.881

مس

فروش فلزات پایه | خرید فلزات پایه | فروشنده فلزات پایه | خریدار فلزات پایه

£ 4.196

error: