مهر ۹, ۱۳۹۷

کنسانتره روی

مهر ۹, ۱۳۹۷
فروش اسید سولفوریک | خرید اسید سولفوریک | فروشنده اسید سولفوریک | خریدار اسید سولفوریک

اسید سولفوریک

مهر ۹, ۱۳۹۷
فروش پرمنگنات پتاسیم | خرید پرمنگنات پتاسیم | فروشنده پرمنگنات پتاسیم | خریدار پرمنگنات پتاسیم

پرمنگنات پتاسیم

مهر ۹, ۱۳۹۷
فروش سولفات سدیم | خرید سولفات سدیم | فروشنده سولفات سدیم | خریدار سولفات سدیم

سولفات سدیم

مهر ۹, ۱۳۹۷
فروش سولفات آلومینیوم | خرید سولفات آلومینیوم | فروشنده سولفات آلومینیوم | خریدار سولفات آلومینیوم

سولفات آلومینیوم

مهر ۹, ۱۳۹۷
فروش سولفات منگنز | خرید سولفات منگنز | فروشنده سولفات آمنگنز | خریدار سولفات منگنز

سولفات منگنز

اسفند ۷, ۱۳۹۷

صادرات شمش روی

اردیبهشت ۹, ۱۳۹۸
گروه بازرگانی زینک تیم: خرید و فروش شمش روی و خاک روی

شمش روی ۹۹٫۹۸

error: