2018-09-30
گروه بازرگانی زینک تیم: خرید و فروش شمش روی و خاک روی

شمش روی | خرید و فروش شمش روی

شمش روی چیست؟ فلز روی به عنوان یکی از پر مصرف ترین فلزات غیر آهنی در جهان بعد از آهن، آلومینیوم و مس چهارمین فلز غیر آهنی است که بیشترین […]
2019-02-26

صادرات شمش روی

2019-04-29
گروه بازرگانی زینک تیم: خرید و فروش شمش روی و خاک روی

شمش روی ۹۹٫۹۸ درصد

2019-04-29
گروه بازرگانی زینک تیم: خرید و فروش شمش روی و خاک روی

شمش روی ۹۹/۹۷ درصد

2019-04-29
گروه بازرگانی زینک تیم: خرید و فروش شمش روی و خاک روی

شمش روی ۹۹/۹۶ درصد

2019-04-29
گروه بازرگانی زینک تیم: خرید و فروش شمش روی و خاک روی

شمش روی ۹۹/۹۵ درصد

2019-04-29
گروه بازرگانی زینک تیم: خرید و فروش شمش روی و خاک روی

شمش روی ۹۹٫۹۹ درصد

error: