عمرتون صد شب یلدا
دلتـون قـــد یه دریا
توی این شبای سرما
یادتون همیشه با ما

error: