اکتبر 20, 2018
رشد قیمت شمش روی|شرکت بازرگانی زینک تیم

رشد قیمت شمش روی در ماه های اخیر چگونه بود؟

اکتبر 23, 2018
پیش بینی متوسط قیمت فلزات در سال 2019

پیش بینی متوسط قیمت فلزات در سال 2019

نوامبر 1, 2018
قیمت سرب ضایعاتی|قیمت سرب به ریال|قیمت هر کیلو سرب|قیمت هرکیلو سرب در بازار ایران|قیمت شمش سرب|نمودار قیمت سرب|قیمت سرب به تومان

کاهش ناگهانی قیمت سرب


error: