آذر ۵, ۱۳۹۸

شمش زاماک ۳

شمش زاماک چیست؟  شمش زاماک یکی از معروف ترین آلیاژهای ریختگی روی است. منظور از آلیاژ چیست؟ همبسته شدن دو یا چند عنصر به منظور دستیابی به یک خواص ویژه در […]
آذر ۵, ۱۳۹۸

شمش زاماک ۲

آذر ۵, ۱۳۹۸

شمش زاماک ۵

شمش زاماک چیست؟  شمش زاماک یکی از معروف ترین آلیاژهای ریختگی روی است. منظور از آلیاژ چیست؟ همبسته شدن دو یا چند عنصر به منظور دستیابی به یک خواص ویژه […]
error: