سپتامبر 30, 2018
گروه بازرگانی زینک تیم: خرید و فروش شمش روی و خاک روی

شمش روی | خرید و قیمت شمش روی

اکتبر 1, 2018
فروش ورق روی | خرید ورق روی | فروشنده ورق روی | خریدار ورق روی

ورق روی 99/95 تا 99/99

اکتبر 1, 2018

ورق روی آف گرید (off grid)

اکتبر 1, 2018
خرید سرباره روی | فروش سرباره روی | خریدار سرباره روی

سرباره روی

اکتبر 1, 2018
فروش کیک کبالت (کیک گرم) | خرید کیک کبالت (کیک گرم) | فروشنده کیک کبالت (کیک گرم) | خریدار کیک کبالت (کیک گرم)

کیک کبالت (کیک گرم)

اکتبر 1, 2018

کیک نیکل(کیک سرد)

اکتبر 1, 2018

کیک لیچ

اکتبر 1, 2018

خاک روی

error: