2018-09-30
گروه بازرگانی زینک تیم: خرید و فروش شمش روی و خاک روی

شمش روی | خرید و فروش شمش روی

شمش روی چیست؟ فلز روی به عنوان یکی از پر مصرف ترین فلزات غیر آهنی در جهان بعد از آهن، آلومینیوم و مس چهارمین فلز غیر آهنی است که بیشترین […]
2018-10-01
فروش ورق روی | خرید ورق روی | فروشنده ورق روی | خریدار ورق روی

ورق روی 99/95 تا 99/99

2018-10-01

ورق روی آف گرید (off grid)

2018-10-01
خرید سرباره روی | فروش سرباره روی | خریدار سرباره روی

سرباره روی

2018-10-01
فروش کیک کبالت (کیک گرم) | خرید کیک کبالت (کیک گرم) | فروشنده کیک کبالت (کیک گرم) | خریدار کیک کبالت (کیک گرم)

کیک کبالت (کیک گرم)

2018-10-01

کیک نیکل(کیک سرد)

2018-10-01

کیک لیچ

2018-10-01

خاک روی

error: