تولید ۱۸ میلیارد تومان اکسید روی در قطب صنعتی شهرکرد

error: