تولید 18 میلیارد تومان اکسید روی در قطب صنعتی شهرکرد

error: