کاهش ۲۴ درصدی موجودی سرب انبارهای بورس فلزات لندن در سال ۲۰۱۸

error: