کاهش 24 درصدی موجودی سرب انبارهای بورس فلزات لندن در سال 2018

error: